06
Jul

A La Contra de La Vanguardia

Per a un divulgador, aquesta és una de les fites més importants que hi pot haver. Una entrevista a La