Com a resposta a les necessitats d’alguns dels meus clients, he llançat recentment 3 cursos centrats en la gestió del canvi i de la situació que tots nosaltres estem vivint.

Un d’ells porta per títol “Gestionar temps difícils (COVID-19)” i, com el seu nom indica, té com a objectiu proporcionar eines (en un sentit ampli del terme) per a navegar en temps de canvi i ser capaços de superar les incerteses a través d’una aproximació professional i, a la vegada, serena.

“La gestió del canvi” és un altre dels cursos que he presentat. El seu objectiu és proporcionar eines per als professionals que hagin de gestionar el canvi en els seus equips, per tant centrat en el canvi en les organitzacions però també en el canvi personal que ens pot afectar com a gestors.

Per últim, el curs “Gestió bàsica de projectes” se centra en proporcionar metodologia, trucs i bones pràctiques per a tots aquells que gestionen iniciatives i projectes i que, no sent especialistes en la gestió de projectes, requereixen coneixements per a guanyar confiança, ser més eficients i assolir els objectius.

Tags: